formularz icoKontakt z ekspertem

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Blokada alkoholowa – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Zastanawiasz się, czy można usiąść za kierownicą mimo zakazu prowadzenia pojazdów? Czy istnieje jakiś sposób, by złagodzić ten zakaz lub skrócić jego czas? Jeżeli nurtują Cię powyższe pytania, ten artykuł pomoże znaleźć na nie odpowiedź.

Środek karny, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów jest szczególnie uciążliwy i może pociągnąć za sobą wiele negatywnych konsekwencji zwłaszcza dla tych, dla których samochód jest jedynym środkiem transportu lub utrzymania. Od pewnego czasu osoby obarczone takim zakazem mogą skorzystać z rozwiązania jakim jest blokada alkoholowa.

 

Blokada alkoholowa jest szczególnie istotna dla tych kierowców, wobec których w przeszłości został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za:

  • przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,25 promila w wydychanym powietrzu = 0,5 promila we krwi);
  • wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu (0,1 – 0,25 promila w wydychanym powietrzu = 0,2 – 0,5 promila we krwi).

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne montowane w pojeździe, które uniemożliwia uruchomienie pojazdu, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekroczy 0,1 mg alkoholu w 1 dcm sześciennym. Mechanizm, który jest połączony z zapłonem pozwala uruchomić silnik tylko wtedy, gdy kierowca podda się kontroli trzeźwości. Blokada alkoholowa może być zamontowana wyłącznie przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Kto może skorzystać z blokady alkoholowej?

Zamianę zakazu prowadzenia pojazdu na zakaz prowadzenia pojazdów, które nie są wyposażone w „alkoblokadę” sąd może orzec, w przypadku gdy skazany wykonywał środek karny przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru. W sytuacji gdy zakaz prowadzenia pojazdu został orzeczony dożywotnio, wówczas o blokadę alkoholową można starać się po upływie co najmniej 10 lat.

Jednak to nie wszystko, gdyż oprócz upływu czasu muszą być spełnione również inne warunki.. Aby zamiana środka karnego była możliwa, Sąd musi uznać, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Co to znaczy? Otóż Sąd dokona analizy postępowania sprawcy i tego czy wyraża on skruchę za swoje postępowanie. Ocenie zostaną poddane również warunki rodzinne, stan zdrowia, cechy osobowościowe, a także to czy w okresie wykonywania środka karnego skazany przestrzegał prawa.

Jak napisać wniosek o blokadę alkoholową?

W celu odzyskania możliwości prowadzenia pojazdów pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, który uprzednio orzekał w sprawie. Niezwykle ważnym elementem wniosku jest uzasadnienie. Jego treść powinna przedstawić wszystkie argumenty, które przekonają sąd, że orzeczony środek karny wypełnił już swoją funkcję a sprawca zrozumiał swój błąd i od czasu zastosowania zakazu prowadzenia pojazdów nie popełnił żadnego przestępstwa ani wykroczenia. Przydatną informacją dla sądu będzie wskazanie, że możliwość prowadzenia pojazdu jest sprawcy potrzebna ze względu np. na konieczność dojeżdżania do oddalonego miejsca pracy, lub ze względu na chęć poprawy swojej sytuacji finansowej. Ważnym elementem uzasadnienia będzie również przedstawienie swojej sytuacji rodzinnej, zawodowej i osobistej. Celem uzasadnienia jest przekonanie sądu, że istnieją realne szanse na to, że wnioskodawca nie będzie już siadał za kierownice np. na „podwójnym gazie”.

Warto zaznaczyć, że czas stosowania środka karnego faktycznie nie zostaje w ten sposób skrócony, a zmianie ulegnie sposób jego wykonywania, gdyż zakaz prowadzenia pojazdów będzie się ograniczał do pojazdów, które nie są wyposażone w alkoblokadę.

Dobrze przygotowany i uargumentowany wniosek poparty faktami i dokumentami to połowa sukcesu !

Kiedy można założyć blokadę alkoholową?

W sytuacji, gdy sąd przychyli się do złożonego wniosku, dalszym krokiem są badania psychotechniczne i lekarskie, którym będzie musiał być poddany wnioskodawca. W sytuacji gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono w wymiarze powyżej roku, od kierowcy będzie również wymagane ponowne zaliczenie egzaminu na prawo jazdy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku taka osoba otrzyma prawo jazdy z adnotacją o możliwości prowadzenia tylko pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Kolejnym krokiem jest montaż blokady, którym zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Jaki jest koszt blokady alkoholowej?

Koszt „alkoblokady” jest zależny od modelu a ceny zaczynają się od około 3 tysięcy w górę, jednak niewykluczone są również urządzenia z rynku wtórego w stosunkowo niższej kwocie. Portale motoryzacyjne informują o istnieniu dyskretnych urządzeń które wyglądem przypominają smartfon, a także o możliwości wynajmu takiego mechanizmu. Korzystanie z urządzenia wymaga posiadania zaświadczenia potwierdzającego jego kalibrację, gdyż może ona zostać poddana kontroli przez Policję.

Blokada alkoholowa może być zastosowana nie tylko gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na podstawie Kodeksu karnego, ale również gdy podstawą były przepisy Kodeksu wykroczeń. Niezwykle ważne jest, by pamiętać, że sąd w każdej chwili może wydać postanowienie o cofnięciu pozwolenia jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i np. kolejny raz prowadził będąc nietrzeźwym.

JK