formularz icoKontakt z ekspertem

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Pozew o alimenty WZÓR

W tym miejscu Kancelaria RESLEGAL udostępnia bezpłatny wzór pozwu o alimenty. Równocześnie zaznaczamy, że jest to jedynie przykładowe pismo, bazujące na fikcyjnym opisie stanu faktycznego i z założenia stanowić ma poglądowy przykład, jak powinien wyglądać pozew o alimenty.

Wzór pozwu o rozwód

W ramach przedmiotowego artykułu zostanie przeprowadzona analiza, która pozwoli udzielić odpowiedzi na często pojawiające się pytanie, mianowicie jak napisać wniosek o rozwód, a posługując się stricte nomenklaturą prawniczą – jak napisać pozew o rozwód? Dla ułatwienia w samodzielnym sporządzeniu odpowiedniego pisma, udostępniamy Państwu darmowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie oraz darmowy wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie.

Co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków?

 

Zasadą obowiązującą w polskim prawie rodzinnym jest to, że z dniem zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Owa wspólność obejmuje przedmioty i prawa nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa. Problem z określeniem tego, który składnik majątku zaliczany jest do wspólności ustawowej małżeńskiej pojawia się zazwyczaj na etapie podziału majątku, do którego najczęściej dochodzi po orzeczeniu rozwodu. To właśnie wówczas wiele osób zastanawia się w jaki sposób dokonać stosownych rozliczeń. Niniejsze syntetyczne opracowanie tematu pozwoli na wyjaśnienie kwestii związanych z majątkiem osobistym każdego z małżonków, tym samym odpowie ono na pytanie, jakie przedmioty nie wejdą do majątku wspólnego, pomimo tego, że zostały one nabyte w trakcie małżeństwa.

Umowa powiernictwa

Umowa powiernictwa jest dość słabo rozpowszechnioną umową, której zastosowanie może budzić wątpliwości. Na wstępnie należy nadmienić, że jest to umowa nienazwana – nie została uregulowana kodeksie cywilnym, ani w innych przepisach prawa, dlatego też stosuje się do niej przepisy dot. umowy zlecenia (na podstawie art. 750 KC). Generalnie polega na zobowiązaniu się powiernika do świadczenia usług – realizacji konkretnych zadań dla powierzającego. Powiernik korzysta z uprawnień, jakie nabył, tylko w sposób, który mocodawca wskazał w swoich poleceniach.

Jak samemu napisać testament?

Sporządzenie testamentu wydaje się być czynnością prostą, która nie powinna przysparzać trudności. Jednakże w praktyce jest zgoła odmiennie. Aby sporządzić ważny testament, należy pamiętać o kilku ważnych elementach.W tym miejscu pominiemy kwestie zwiazane z testamentem notarialnym, gdyż chcielibyśmy przyblizyć tematykę testamentu, jaki może sporządzić każdy z nas (o ile jest pełnoleni i nie został ubezwłasnowolniony). W niniejszym artykule bedzie zatem mowa o testamencie własnoręcznym, zwanym też holograficznym.

 Jak napisać zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Byłeś świadkiem przestępstwa i chciałbyś to zgłosić? Zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa i chciałbyś aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności za swój czyn? Droga procesowa rozpoczyna się od złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Te artykuł podpowie Ci, co powinno znaleźć się w jego treści.

Zadatek i zaliczka – różnice

Wiele osób przy sporządzaniu umów nie zwraca uwagi na terminologię i np. przy umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania umawia się na wręczenie zadatku lub zaliczki. Każdy z nas mniej wiecej rozumie jaki jest cel takiego świadczenia - ma ono być zaliczone na poczet ceny i przekonać druga stronę, że poważnie podchodzimy do transakcji, niemniej jednak pod każdym z tych pojęć, od strony prawnej kryją się spore różnice, zwłaszcza w przypadku kiedy jednak umowa nie może dojść do skutku. Wówczas ustalenie czy świadczenie jest "zadatkiem", czy też "zaliczką", będzie miało doniosłe znaczenie, ponieważ od tego może zależeć, czy kupujący odzyska przekazane pieniądze, lub też czy sprzedający będzie musiał je oddać, ewentualnie będzie mógł sobie jednak zachować, mimo że transakcja nie doszła do skutku.

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Kiedy Twój los tak się ułoży, że zapadnie wyrok skazujący i musisz udać się do zakładu karnego na odbycie kary, to nie oznacza automatycznie, że nie ma szansy na wcześniejsze zrealizowanie kary, czy też na przerwę w jej wykonaniu – właśnie ten punkt będzie przedmiotem tego artykułu.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zgodnie z art. 1048 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.): Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Z cytowanego przepisu wynikają dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, zrzeczenie się dziedziczenia następuje w formie umowy, a po wtóre umowa ta wymaga formy aktu notarialnego. Należy mieć na uwadze, że zawarcie jej w innej formie (a więc np. w formie pisemnej lub ustnie) spowoduje, że umowa będzie nieważna z mocy prawa.