formularz icoContact with an expert

ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

Pozew o alimenty WZÓR

W tym miejscu Kancelaria RESLEGAL udostępnia bezpłatny wzór pozwu o alimenty. Równocześnie zaznaczamy, że jest to jedynie przykładowe pismo, bazujące na fikcyjnym opisie stanu faktycznego i z założenia stanowić ma poglądowy przykład, jak powinien wyglądać pozew o alimenty.

Pismo to będzie też miało nieco inną formę i treść, jeżeli zamierzamy domagać się podwyższenia kwoty alimentów, jak też inaczej należy sformułować pozew w przypadku, kiedy rodzice są w małżeństwie, nie toczy się sprawa o rozwód, a jedno z nich nie łoży na utrzymanie rodziny. Warto w tym miejscu dodać, że takie powództwo jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty sądowej. W celu uzyskania szerszych informacji, jak należy sformułować prawidłowo pozew o alimenty lub pozew o podwyższenie alimentów, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Pozew o alimenty

adwokat Piotr Charzewski