formularz icoContact with an expert

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?

Sprawy o podział majątku wspólnego to jedne z bardziej czasochłonnych i często bardzo skomplikowanych postępowań sądowych.

Zasadniczo podział majątku wspólnego jest dopuszczalny po rozwodzie – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po ustaniu wspólności majątkowej, zatem we wniosku należy powołać się na wyrok rozwodowy lub umowę majątkową małżeńską (tzw. „intercyzę”) – również takie dokumenty dołączamy do wniosku.

W ramach wniosku o podział majątku wspólnego, należy też szczegółowo wymienić składniki tego majątku, czyli w praktyce wskazujemy np. nieruchomości z podaniem numerów działki, powierzchni, miejsca, gdzie są położone, wskazujemy numer księgi wieczystej, określić należy też, czy działki są zabudowane, czy nie, a w przypadku mieszkania podajemy jego powierzchnię. Informacje te możemy uzyskać z wypisów z rejestru gruntów oraz z ksiąg wieczystych.

W przypadku ruchomości, typu samochody, motocykle – należy ująć zwięzły ich opis, zawierający określenie marki, rocznika, numeru rejestracyjnego, albo numeru VIN i do wniosku o podział, załączamy jeszcze kopie dowodów rejestracyjnych. Ponadto wymieniamy wszelkie inne rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego, np. meble, sprzęt RTV i AGD, wskazując, gdzie się znajdują, kiedy zostały nabyte – tutaj warto też zrobić dokumentację fotograficzną takich ruchomości.

Następny krok, to wycena poszczególnych składników majątku – oczywiście można skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy, ale to dość spory wydatek, który niewiele pomoże w toku postępowania, dlatego najlepiej podejść do tematu racjonalnie i we własnym zakresie dokonać orientacyjnego określenia wartości poszczególnych rzeczy. Wprawdzie za zawyżenie lub zaniżenie takich wartości strona nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych, ale wskazane jest rzeczowe podejście do tematu i zrobienie wyceny, która nie będzie rażąco odbiegać od realiów rynkowych.

Kolejny etap, to zaproponowanie sposoby rozdzielenia poszczególnych składników wymienionych we wniosku o podział majątku małżeńskiego – tutaj po prostu wskazujemy, który składnik chcielibyśmy, by przypadł nam, a który drugiemu współmałżonkowi. Warto wskazać uzasadnienie dla takiego sposobu podziału.

Z reguły podział fizyczny nie zaspokaja roszczeń byłych małżonków, gdyż ciężko jest sprawiedliwie podzielić same składniki majątkowe, by obie strony były usatysfakcjonowane. Dlatego w grę najczęściej wchodzą dopłaty i spłaty udziału w majątku wspólnym, stąd koniecznym jest zgłoszenie we wniosku roszczenia z tego tytułu, gdzie podajemy, że żądamy spłaty lub sami jesteśmy zaoferować pieniądze drugiej stronie przez fakt, że większość majątku ma przypaść na naszą rzecz.

Następny element, to wskazanie, czy chcemy stwierdzenia przez Sąd, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, czy też domagamy się ustalenia nieproporcjonalnych udziałów – jeżeli tak, należy w tym zakresie sporządzić odpowiednie uzasadnienie. Przy czym ustawodawca dość jednoznacznie określił przesłanki skorzystania z takiej możliwości, przez co regułą jest równy udział stron w majątku wspólnym.

W wielu przypadkach w grę będą wchodzić jeszcze nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków lub z majątku osobistego na wspólny. Pierwsza sytuacja ma miejsce np., gdy jeden z małżonków remontuje mieszkanie, które posiadał przed ślubem ze wspólnych środków (w tym nawet z uzyskiwanych przez niego indywidualnie zarobków). Natomiast nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, to chociażby przeznaczenie pieniędzy, jakie małżonek posiadał przed ślubem na budowę domu, lub wykorzystanie na ten cel finansów przekazanych tylko jemu w drodze darowizny (np. od rodziców). W takim przypadku, można żądać rozliczenia tych nakładów – przez co należy we wniosku precyzyjnie je opisać, określając kwoty, podając konkretne inwestycje, przywołując wyciągi z kont, rachunki, umowy darowizny, postanowienia spadkowe itp.

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien być odpowiednio udokumentowany, to znaczy należy w nim wskazać wszelkie dowody, które będą istotne by wykazać skład majątku wspólnego, jego wartość, a także sposób podziału.

Problematyka podziałów majątku, jako niezwykle zawiła ciężka jest do streszczenia w kilku zdaniach, dlatego w każdym przypadku mogą pojawić się sytuacje, które wymagają indywidualnej oceny i analizy, dlatego przy sporządzaniu wniosku warto się zastanowić nad skorzystaniem z profesjonalnej pomocy ze strony adwokata.

 

Piotr Charzewski