formularz icoContact with an expert

ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić do sprawy o alimenty na dziecko?

W sprawach alimentacyjnych najważniejsze są dwa elementy – koszty utrzymania osoby uprawnionej oraz jej usprawiedliwione potrzeby, a także dowody obrazujące faktyczne dochody i możliwości zarobkowe rodzica, który te alimenty ma płacić. W tym celu, w zależności od wieku dziecka, musimy przede wszystkim przygotować dokumenty ukazujące bieżące koszty utrzymania dziecka, takie jak np.: zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, rachunki, faktury, paragony za żywność, odzież, obuwie, leki, potwierdzenia opłat za zajęcia dodatkowe, bilety do kina, na basen, bilety miesięczne do szkoły, opłaty za studia, wyjazdy na wycieczki, ferie, wakacje.

Bierzemy również pod uwagę koszty utrzymania domu lub mieszkania, w którym dziecko przebywa, przez co należy zgromadzić rachunki za media, czynsz, kredyty itp.

Dla miarodajnego określenia kosztów utrzymania dziecka, wskazanym jest przygotowanie zestawienia, gdzie ujmiemy poszczególne pozycje kosztów w przeliczeniu na jeden miesiąc, co może przybrać następującą postać:

RODZAJ KOSZTU KWOTA MIESIĘCZNA
Wyżywienie  
Odzież i obuwie  
Dojazd do szkoły / na studia  
Zajęcia dodatkowe  
Lekarstwa witaminy  
Wizyty stomatologiczne  
Wyprawka szkolna / pomoce naukowe  
Ubezpieczenie  
Zabawki / rozrywka  
Telefon  
Wyjazdy / wypoczynek  
Kieszonkowe  
Środki higieny / wizyty u fryzjera  
Udział w kosztach utrzymania domu / mieszkania  


Jeżeli nie dysponujemy dokumentami na wykazania wszystkich kosztów, to i tak warto je wskazać w zestawieniu. Również koszty ponoszone jednorazowo w roku np. zakup książek, wyprawki szkolnej – ujmujemy tutaj, jako 1/12 część – czyli po przeliczeniu na każdy miesiąc.

W sprawach, gdy po raz pierwszy zamierzamy się starać o zasądzenie alimentów, należy do pozwu dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, a w sprawach, gdzie będziemy chcieli doprowadzić do podwyższenia alimentów, konieczny będzie poprzedni wyrok Sądu w tym zakresie lub zawarta wcześniej ugoda. Dodatkowo warto przedstawić np. historię choroby, zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia dodatkowe, umowy ze szkół językowych itp. Trzeba również pamiętać o wskazaniu dowodów potwierdzających istnienie majątku dziecka, jeżeli takowy ono posiada.

Natomiast w zakresie wykazania sytuacji majątkowej i zdolności zarobkowych rodzica, który jest zobowiązany do uiszczania alimentów, należy przede wszystkim wskazać, gdzie pracuje lub czym się zajmuje, ile zarabia, jakie ma wykształcenie, zawód, kwalifikacje, ile osób ma na utrzymaniu, jaki posiada majątek. Nawet, gdy nie mamy szczegółowych informacji na ten temat, nie wspominając już o samych dokumentach, to i tak warto przygotować się w możliwie najszerszym zakresie, gdyż w ten sposób będziemy w stanie wykazać przed Sądem, że zobowiązany do alimentów, powinien i jest w stanie je płacić lub płacić w wyższej kwocie niż dotychczas.

 

Piotr Charzewski