formularz icoContact with an expert

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o upadłość konsumencką

Jednym z częstszych pytań, na jakie musimy odpowiadać naszym Klientom, to wskazanie dokumentów, które należy zgromadzić i przekazać Kancelarii celem sprawnego i skutecznego poprowadzenia sprawy. Ogólnie rzecz ujmując, dokumenty te należy podzielić na kilka kategorii.

- Dokumenty dotyczące majątku należącego do osoby, która zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości np.:

 • księgi wieczyste nieruchomości (mieszkań, działek, domów),
 • dowody rejestracyjne pojazdów,
 • środki zgromadzone na lokatach, w gotowce, walutach obcych,
 • spisy majątku (również nieformalne),
 • dokumenty potwierdzające własność akcji i innych papierów wartościowych,
 • umowy sprzedaży, darowizny składników majątku dłużnika z ostatnich pięciu lat.

- Dokumenty dotyczące wierzytelności spornych:

 • są to przede wszystkim dokumenty ze spraw sądowych, w których dłużnik uważa, że wierzycielowi nie przysługują dane roszczenia, albo są one zawyżone.

- Dokumenty dotyczące należności (wierzytelności) przysługujących dłużnikowi:

 • czyli dokumenty, z których będzie wynikało, że dłużnik ma określone roszczenie względem danego podmiotu, np. umowa pożyczki, którą udzielił komuś, wyroki zasądzające zapłatę na jego rzecz itp.

- Dokumenty dotyczące istniejących zobowiązań dłużnika:

 • umowy kredytów,
 • umowy pożyczek,
 • umowy cesji wierzytelności,
 • wezwania do zapłaty,
 • dokumenty spraw sądowych wytoczonych przeciwko dłużnikowi (pozwy, wyroki, nakazy zapłaty),
 • dokumenty z kancelarii komorniczych.

- Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą dłużnika i przyczyny zadłużenia, w szczególności:

 • historie choroby dłużnika lub osób bliskich,
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku lub zdarzenia losowego, które przyczyniło się do niewypłacalności,
 • decyzje o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności,
 • wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 • zaświadczenia ze szkół odnośnie dzieci.

adwokat Piotr Charzewski