formularz icoContact with an expert

ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o upadłość konsumencką

Jednym z częstszych pytań, na jakie musimy odpowiadać naszym Klientom, to wskazanie dokumentów, które należy zgromadzić i przekazać Kancelarii celem sprawnego i skutecznego poprowadzenia sprawy. Ogólnie rzecz ujmując, dokumenty te należy podzielić na kilka kategorii.

- Dokumenty dotyczące majątku należącego do osoby, która zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości np.:

 • księgi wieczyste nieruchomości (mieszkań, działek, domów),
 • dowody rejestracyjne pojazdów,
 • środki zgromadzone na lokatach, w gotowce, walutach obcych,
 • spisy majątku (również nieformalne),
 • dokumenty potwierdzające własność akcji i innych papierów wartościowych,
 • umowy sprzedaży, darowizny składników majątku dłużnika z ostatnich pięciu lat.

- Dokumenty dotyczące wierzytelności spornych:

 • są to przede wszystkim dokumenty ze spraw sądowych, w których dłużnik uważa, że wierzycielowi nie przysługują dane roszczenia, albo są one zawyżone.

- Dokumenty dotyczące należności (wierzytelności) przysługujących dłużnikowi:

 • czyli dokumenty, z których będzie wynikało, że dłużnik ma określone roszczenie względem danego podmiotu, np. umowa pożyczki, którą udzielił komuś, wyroki zasądzające zapłatę na jego rzecz itp.

- Dokumenty dotyczące istniejących zobowiązań dłużnika:

 • umowy kredytów,
 • umowy pożyczek,
 • umowy cesji wierzytelności,
 • wezwania do zapłaty,
 • dokumenty spraw sądowych wytoczonych przeciwko dłużnikowi (pozwy, wyroki, nakazy zapłaty),
 • dokumenty z kancelarii komorniczych.

- Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą dłużnika i przyczyny zadłużenia, w szczególności:

 • historie choroby dłużnika lub osób bliskich,
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku lub zdarzenia losowego, które przyczyniło się do niewypłacalności,
 • decyzje o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności,
 • wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 • zaświadczenia ze szkół odnośnie dzieci.

adwokat Piotr Charzewski