formularz icoContact with an expert

ResLegal

KATARZYNA KARAŚ

Katarzyna Karas

KATARZYNA KARAŚ

Articling student

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, prawie karnym oraz prawie pracy.

tel.:
e-mail:  k.karas@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. „Instytucja świadka koronnego jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej”. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności licznych kół naukowych oraz była wolontariuszem w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.  Przed podjęciem współpracy z kancelarią ResLegal swoje umiejętności zdobywała odbywając praktyki w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz podejmując dwuletnią współpracę z jedną z rzeszowskich kancelarii adwokackich. W 2019 r. złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką, uzyskując z testu wiedzy sumę 130 punktów – najlepszy wynik w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W kręgu jej branżowych zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.