formularz icoContact with an expert

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
ResLegal

KATARZYNA KRUCZEK

Katarzyna Dec

KATARZYNA KRUCZEK

Articling student

Specjalizes in criminal cases, penal fiscal cases, family law.

e-mail: k.dec@reslegal.pl

Student of the 5th year of the Master's degree in Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Rzeszow. She gained her previous experience, among other things, as part of her professional practice at the District Court in Rzeszów as well as President of the Scientific Research Club of Criminal Law "Iustitia". She was an organizer of numerous scientific conferences and seminars. In the area of her particular interests, there is broadly defined criminal law, penal-fiscal, misdemeanor, and family law. She sees her future career around the possibility of attending a lawyer's apprenticeship, so she is preparing intensively for the entrance exam.