formularz icoKontakt z ekspertem

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.
phone button
ResLegal

SPRAWY GOSPODARCZE

Sprawy z tej kategorii dotyczą stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Świadczymy usługi z szeroko rozumianego prawa gospodarczego, przede wszystkim jest to:

  • windykacja należności,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie procesów sądowych,
  • udział w negocjacjach,
  • tworzenie i opiniowanie umów handlowych,
  • doradztwo w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Ponadto wychodząc naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu rynku, Kancelaria oferuje usługi doradztwa i świadczy kompleksową obsługę prawną działalności przedsiębiorców w zakresie wszelkich jego stosunków z klientami i kontrahentami, w tym również z klientami zagranicznymi.

Z praktyki doradztwa naszych prawników wynika, że polscy przedsiębiorcy zawierają umowy z zagranicznymi firmami, wielokrotnie na rażąco niekorzystnych warunkach. Z tych względów właśnie uważamy, że przejrzysta i spójna umowa z kontrahentem z zagranicy, to klucz do sukcesu i zwiększonej ekspansji.

Przed przedsiębiorcą, który zamierza wejść na zagraniczny rynek, pojawia się wiele wyzwań. Pomijając kwestie ekonomiczne, pracownicy firmy muszą dokładnie poznać swoich nowych klientów – ich zwyczaje i system wartości. Nie jest to jednak łatwe zadanie, kiedy w grę wchodzą różnice kulturowe, w tym językowe, a także bariery prawne.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy opinie prawne, umowy zagraniczne, dokonujemy analizy przepisów celnych, podatkowych, eksportowych, importowych, przepisów szeroko pojętego handlu zagranicznego. Pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji oraz wymaganych decyzji organów państwowych. Prowadzimy negocjacje zagraniczne i analizy rynku, celem dostosowania potrzeb naszych klientów do aktualnych wymagań prawa polskiego, wspólnotowego oraz międzynarodowego, w tym zakresie współpracując również z grupą tłumaczy przysięgłych.