formularz icoKontakt z ekspertem

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych ...rozwiń

phone button
ResLegal

SPRAWY KARNE

Kancelaria reprezentuje Klientów w toku postępowania karnego, w sprawach karno-skarbowych, karnych gospodarczych oraz w sprawach wykroczeniowych. Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • Reprezentację w toku postępowania przygotowawczego.

Postępowanie przygotowawcze to dochodzenie, które mówiąc w uproszczeniu prowadzone jest w odniesieniu do przestępstw o mniejszym znaczeniu oraz śledztwo prowadzone w stosunku do czynów zabronionych wyższym stopniu szkodliwości społecznej. Postępowanie przygotowawcze posiada niezwykle istotne znaczenie dla wyniku całego procesu karnego. To właśnie na tym etapie zapadają kluczowe decyzje względem podejrzanego, m.in. o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, lub innych środków zapobiegawczych. Również tutaj gromadzony jest niemal cały materiał dowodowy, który będzie w dalszej kolejności podstawą wyrokowania. Dlatego rola obrońcy ma niebagatelne znaczenie – inaczej mówiąc, im wcześniej adwokat pojawi się w sprawie karnej, tym lepiej dla Klienta, gdyż można uniknąć wielu błędów, których późniejsze naprawienie wielokrotnie będzie już niemożliwe. Jako przykład takiej sytuacji można wskazać chociażby przyznanie się do winy, złożenie niekorzystnych wyjaśnień, zaniechanie w składaniu wniosków dowodowych np. brak powołania świadków.

Dobry adwokat udzieli podejrzanemu wszelkich wskazówek prawnych, ustali linię obrony – co w przyszłości może przynieść duże korzyści. Prawidłowy kontakt pomiędzy Klientem, adwokatem i organami ścigania, przekłada się też duże profity w postaci możliwości złożenia przez Prokuraturę wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, zamiast aktu oskarżenia, a w ten sposób sprawca przestępstwa nie jest skazywany, lecz dostaje swoistego rodzaju szansę na uniknięcie sankcji karnej, a jego dane nie figurują
w rejestrze karnym.

Kancelaria RESLEGAL sporządza także wnioski o zmianę środków zapobiegawczych, np. tymczasowego aresztowania, na środki nieizolacyjne – chociażby poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, albo dozór Policji. W ten sposób podejrzany może wyjść na wolność i spokojnie czekać na wynik postępowania karnego.

  • Obrona oskarżonego.

W momencie, kiedy do Sądu trafia akt oskarżenia, podejrzany uzyskuje status oskarżonego. Doświadczony i skuteczny prawnik, będzie wiedział, w jaki sposób pomóc przebrnąć wszelkie procedury. Rola adwokata w sprawach karnych jest niezwykle istotna, ponieważ, nawet w przypadkach, gdzie wina oskarżonego nie będzie budzić wątpliwości – zawsze można walczyć o łagodniejszy wymiar kary, doprowadzić do zawarcia ugody z pokrzywdzonym, czy też ustalić korzystne warunki dobrowolnego poddania się karze. Doświadczenie prawnika i jego wiedza, to często jedyny klucz do wykazania, że Klient jest niewinny.

Ponadto profesjonalny prawnik umie wychwycić wszelkie uchybienia Sądu, które po ich wskazaniu w ramach apelacji, mogą doprowadzić do zmiany wyroku na korzyść oskarżonego. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie także w sporządzaniu kasacji do Sądu Najwyższego, wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych nadzwyczajnych środków, które dają szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

  • Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Rola adwokata w sprawach karnych, to nie tylko reprezentacja osób podejrzanych i oskarżonych, ale to również pomoc świadczona na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem, np. ofiar pobicia, wypadków drogowych, czy też osób oszukanych. Działania naszych prawników są w tym zakresie ukierunkowane na wsparcie organów ścigania w toku prowadzonych czynności, chociażby za sprawą składania odpowiednich wniosków dowodowych, kontrolowania działań podejmowanych przez Policję i Prokuraturę. Pomoc adwokata w postępowaniu karnym może przynieść wymierne korzyści, między innymi za sprawą dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od sprawcy, bez konieczności wytaczania odrębnej sprawy cywilnej i ponoszenia dalszych kosztów.

Dodatkowo Kancelaria sporządza subsydiarne i prywatne akty oskarżenia, w sprawach, gdzie Prokuratura odmówiła ścigania sprawcy lub, tam gdzie ustawodawca wskazał, że to pokrzywdzony ma sam dochodzić obrony swoich praw – chociażby w przypadku naruszenia nietykalności fizycznej, zniesławienia, zniewagi.

  • Pomoc osobom skazanym.

Nawet prawomocne skazanie za popełniony czyn zabroniony, nie oznacza braku możliwości pomocy ze strony dobrego prawnika. RESLEGAL posiada doświadczenie w sporządzaniu wniosków o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, a także w zakresie reprezentacji Klientów w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Nasi prawnicy, skutecznie reprezentowali Klientów w sprawach dotyczących zastosowania dozoru elektronicznego względem osób skazanych na karę pozbawienia wolności. W ten sposób skazany może odbyć karę w miejscu zamieszkania, ma też możliwość uzyskania zgody, by chodzić do pracy, uczęszczać do szkoły lub na studia. W ten sposób skazany unika negatywnych następstw izolacji w zakładzie karnym oraz napiętnowania społecznego.