formularz icoKontakt z ekspertem

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.
phone button
ResLegal

JOANNA NOWICKA

Joanna Kłusek

JOANNA NOWICKA

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, oraz w sprawach karnych

tel.:
e-mail:  j.klusek@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką. Autorka pracy magisterskiej pt. „Pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikłych ze zdarzeń medycznych.” Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w działalności studenckiej m. in. pełniąc funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Postępowania Cywilnego, a także organizując i uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. Zaangażowanie w działalność naukową znalazło odbicie w publikacji rozdziału pt. „Wypaczenie znaku towarowego” w monografii pt. „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką”.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się tematyka szeroko rozumianego prawa rodzinnego, medycznego oraz prawo gospodarcze.