formularz icoKontakt z ekspertem

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PATRYCJA CHMIEL

Patrycja Chmiel

PATRYCJA CHMIEL

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie własności intelektualnej.

e-mail:  p.chmiel@reslegal.pl

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktywnie uczestniczy w działalności kół naukowych. Jest prezesem koła naukowego Postępowania Cywilnego oraz koła naukowego Prawa Ustrojowego Porównawczego, a także wiceprezesem koła naukowego Komparatystyki Prawa Cywilnego.

Brała udział w licznych sesjach naukowych, a także konferencjach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, wygłaszając m.in. referaty pt. „Declaration of will made by artificial inteligence”, „Ograniczenie wolności artystycznej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego”, czy „Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2015-2019”.

Wcześniej swoje doświadczenie zdobywała poprzez praktykę w X Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie, czy innych rzeszowskich kancelariach. Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem włoskim w stopniu bardzo dobrym. Ukończyła także szkolenia: Warsztat Lidera, Prasowa Akademia Pieniądza, a także dwa kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda:  „Entrepreneurship in Emerging Economies” oraz „Rhetoric: The Art of Persuasive Writing and Public Speaking”.

Organizowała koncerty charytatywne na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci, czy dzieci chorych na białaczkę. Interesuje ją szeroko pojęte prawo własności intelektualnej.