formularz icoKontakt z ekspertem

ResLegal

Тут хочемо наблизити Вам основні питання пов'язані з окремими справами, якими займається Канцелярія. Серія тематичних статей подає практичні відповіді на найчастіші питання, наприклад щодо розлучення, заснування спілки, тощо. Ми намагались пояснити доступною мовою конкретні проблемні питання, вважаючи, що скаладні та заплутані юридичні формулювання скоріше ускладнюють, ніж спрощують пошук відповіді. Підготовлені статті носять досить загальний характер, тим не менш, слід їх прочитати, якщо прагнете відповідно підготовитись до розгляду справи у суді і поліпшити контакт з адвокатом.

Czy trzeba wyceniać aport do spółki z o. o.?

Na początku warto przybliżyć Czytelnikowi, czym właściwie jest aport. Przedmiotem aportu, który jest wkładem niepieniężnym wnoszonym przez wspólnika do spółki z o.o. w zamian za uzyskanie nowych udziałów, może być rzecz lub prawo majątkowe...

W jaki sposób obniżyć kapitał zakładowy spółki z o. o.?

Pierwszą czynnością w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego spółki, będzie powzięcie uchwały Zgromadzenia wspólników, która będzie zawierała zgodę na obniżenie kapitału i szczegóły w tym zakresie, przy czym kapitał może zostać pomniejszony jedynie do kwoty minimalnej 5000 zł, poniżej tego pułapu nie będzie to dopuszczalne, również nie można obniżyć wartości nominalnej jednego udziału poniżej 50 zł.

Ile kosztuje założenie spółki z o. o.?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. niesie ze sobą wiele korzyści dla tworzących ją wspólników. Z samej definicji sp. z o.o. wynika, że wspólnicy (odmiennie, niż w przypadku spółek osobowych) nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółki. Wspólnicy są zobowiązani do świadczeń na rzecz spółki tylko, tych, które wynikają bezpośrednio z umowy spółki.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z o. o.?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów, w tym przygotowania odpowiednich dokumentów. Dla uproszczenia, w przedmiotowym artykule skupimy uwagę na problematyce umowy zawieranej w tradycyjnej formie, natomiast kwestie związane z utworzeniem spółki przez Internet – w systemie S24, będą przedmiotem analizy w odrębnym opracowaniu.

Nieruchomość jako wkład do spółki (aport)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat...

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego?

Sprawy o podział majątku wspólnego to jedne z bardziej czasochłonnych i często bardzo skomplikowanych postępowań sądowych.

Zasadniczo podział majątku wspólnego jest dopuszczalny po rozwodzie – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po ustaniu wspólności majątkowej, zatem we wniosku należy powołać się na wyrok rozwodowy lub umowę majątkową małżeńską (tzw. „intercyzę”) – również takie dokumenty dołączamy do wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Niemal każda osoba, która zamierza założyć sprawę rozwodową, zastanawia się, jakie dokumenty będą jej potrzebne? Jest to bardzo istotna kwestia, którą warto znać nawet jeszcze przed wizytą u prawnika – jeżeli zamierzamy skorzystać z jego usług, gdyż w ten sposób możemy znacznie przyspieszyć wniesienie pozwu do sądu. Zaznaczamy jednak, że trudno wymienić wszystkie materiały, które będą konieczne do sporządzenia i odpowiedniego udokumentowania pozwu, a wynika to z indywidualnego charakteru każdej sprawy i jej uwarunkowań, niemniej postaramy się wskazać najważniejsze i najczęściej wymagane dokumenty.

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić do sprawy o alimenty na dziecko?

W sprawach alimentacyjnych najważniejsze są dwa elementy – koszty utrzymania osoby uprawnionej oraz jej usprawiedliwione potrzeby, a także dowody obrazujące faktyczne dochody i możliwości zarobkowe rodzica, który te alimenty ma płacić. W tym celu, w zależności od wieku dziecka, musimy przede wszystkim przygotować dokumenty ukazujące bieżące koszty utrzymania dziecka, takie jak np.: zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, rachunki, faktury, paragony za żywność, odzież, obuwie, leki, potwierdzenia opłat za zajęcia dodatkowe, bilety do kina, na basen, bilety miesięczne do szkoły, opłaty za studia, wyjazdy na wycieczki, ferie, wakacje.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o upadłość konsumencką

Jednym z częstszych pytań, na jakie musimy odpowiadać naszym Klientom, to wskazanie dokumentów, które należy zgromadzić i przekazać Kancelarii celem sprawnego i skutecznego poprowadzenia sprawy. Ogólnie rzecz ujmując, dokumenty te należy podzielić na kilka kategorii.