formularz icoKontakt z ekspertem

ResLegal

Тут хочемо наблизити Вам основні питання пов'язані з окремими справами, якими займається Канцелярія. Серія тематичних статей подає практичні відповіді на найчастіші питання, наприклад щодо розлучення, заснування спілки, тощо. Ми намагались пояснити доступною мовою конкретні проблемні питання, вважаючи, що скаладні та заплутані юридичні формулювання скоріше ускладнюють, ніж спрощують пошук відповіді. Підготовлені статті носять досить загальний характер, тим не менш, слід їх прочитати, якщо прагнете відповідно підготовитись до розгляду справи у суді і поліпшити контакт з адвокатом.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o upadłość konsumencką

Jednym z częstszych pytań, na jakie musimy odpowiadać naszym Klientom, to wskazanie dokumentów, które należy zgromadzić i przekazać Kancelarii celem sprawnego i skutecznego poprowadzenia sprawy. Ogólnie rzecz ujmując, dokumenty te należy podzielić na kilka kategorii.

- Dokumenty dotyczące majątku należącego do osoby, która zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości np.:

 • księgi wieczyste nieruchomości (mieszkań, działek, domów),
 • dowody rejestracyjne pojazdów,
 • środki zgromadzone na lokatach, w gotowce, walutach obcych,
 • spisy majątku (również nieformalne),
 • dokumenty potwierdzające własność akcji i innych papierów wartościowych,
 • umowy sprzedaży, darowizny składników majątku dłużnika z ostatnich pięciu lat.

- Dokumenty dotyczące wierzytelności spornych:

 • są to przede wszystkim dokumenty ze spraw sądowych, w których dłużnik uważa, że wierzycielowi nie przysługują dane roszczenia, albo są one zawyżone.

- Dokumenty dotyczące należności (wierzytelności) przysługujących dłużnikowi:

 • czyli dokumenty, z których będzie wynikało, że dłużnik ma określone roszczenie względem danego podmiotu, np. umowa pożyczki, którą udzielił komuś, wyroki zasądzające zapłatę na jego rzecz itp.

- Dokumenty dotyczące istniejących zobowiązań dłużnika:

 • umowy kredytów,
 • umowy pożyczek,
 • umowy cesji wierzytelności,
 • wezwania do zapłaty,
 • dokumenty spraw sądowych wytoczonych przeciwko dłużnikowi (pozwy, wyroki, nakazy zapłaty),
 • dokumenty z kancelarii komorniczych.

- Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą dłużnika i przyczyny zadłużenia, w szczególności:

 • historie choroby dłużnika lub osób bliskich,
 • dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku lub zdarzenia losowego, które przyczyniło się do niewypłacalności,
 • decyzje o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności,
 • wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 • zaświadczenia ze szkół odnośnie dzieci.

adwokat Piotr Charzewski