formularz icoKontakt z ekspertem

ResLegal

JOANNA NOWICKA

Joanna Kłusek

JOANNA NOWICKA

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, oraz w sprawach karnych

tel.:
e-mail:  j.klusek@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką. Autorka pracy magisterskiej pt. „Pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikłych ze zdarzeń medycznych.” Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w działalności studenckiej m. in. pełniąc funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Postępowania Cywilnego, a także organizując i uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. Zaangażowanie w działalność naukową znalazło odbicie w publikacji rozdziału pt. „Wypaczenie znaku towarowego” w monografii pt. „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką”.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się tematyka szeroko rozumianego prawa rodzinnego, medycznego oraz prawo gospodarcze.