formularz icoKontakt z ekspertem

ResLegal

BARBARA SOLECKA

Barbara Solecka

BARBARA SOLECKA

prawnik

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych oraz sporządza i opiniuje umowy handlowe.

e-mail:  b.solecka@reslegal.pl

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie przygotowuje pracę magisterską pt. Klauzule abuzywne w handlu elektronicznym. Autorka kilku artykułów naukowych opublikowanych przez Wydawnictwo UR. Zanim podjęła współpracę z Kancelarią ResLegal odbywała praktykę w biurze tłumaczeń, kancelarii adwokackiej oraz notarialnej, pracowała również jako wolontariusz w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Interesuje się prawem handlowym, prawem zamówień publicznych, a także prawem cywilnym oraz podatkowym. Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.