formularz icoContact with an expert

ResLegal

In here we would like to introduce you the basic issues related to particular types of cases, conducted by Law Firm. A number of thematic articles provide practical answers to frequently asked questions, eg. In the case of divorce or founding a company. We were trying to simply explain specific issues, since we believe that the difficult and complex formulation of law more impede to find the answer to a specific question than make it easier. Prepared articles are very general nature, but their cognition may allow adequate preparation for the process and facilitate contact with a lawyer.

Czy trzeba wyceniać aport do spółki z o. o.?

Na początku warto przybliżyć Czytelnikowi, czym właściwie jest aport. Przedmiotem aportu, który jest wkładem niepieniężnym wnoszonym przez wspólnika do spółki z o.o. w zamian za uzyskanie nowych udziałów, może być rzecz lub prawo majątkowe...

WYCENA APORTU WNOSZONEGO DO SPÓŁKI Z O. O.

Na początku warto przybliżyć Czytelnikowi, czym właściwie jest aport. Przedmiotem aportu, który jest wkładem niepieniężnym wnoszonym przez wspólnika do spółki z o.o. w zamian za uzyskanie nowych udziałów, może być rzecz lub prawo majątkowe, które:

 • jest zbywalne, czyli istnieje możliwość jego przeniesienia na inny podmiot;
 • można wycenić i umieścić w bilansie spółki po stronie aktywów, czyli zasobów, które mają przynieść korzyści ekonomiczne;
 • jest przydatne dla spółki, zatem będzie istniała realna możliwość uzyskania z niego korzyści;
 • nie jest świadczeniem pracy bądź usług .

Najczęściej spotykane rodzaje aportów to:

 • nieruchomości;
 • użytkowanie wieczyste;
 • przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • maszyny, urządzenia i środki transportu;
 • wierzytelności, czyli uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego;
 • udziały, akcje i obligacje;
 • patenty, majątkowe prawa autorskie;
 • know-how, czyli wiedza i doświadczenie, przydatne do prowadzenia określonej działalności .

Aport na pokrycie kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki może być wniesiony, gdy spółka jest zakładana w sposób tradycyjny, ponieważ zakładając spółkę za pomocą wzorca umowy (tzw. spółka S24), kapitał zakładowy musi zostać pokryty przez wkłady pieniężne. Jednakże istnieje możliwość późniejszego wniesienia aportu do spółki zakładanej w wyżej wskazany sposób.

Czy istnieje obowiązek wyceny aportu wnoszonego do spółki z o.o.?

Tak, zakładając spółkę z o.o., jak również podwyższając jej kapitał zakładowy, gdy wnoszony jest przy tym aport, należy dokonać jego wyceny. Bowiem tylko w ten sposób można ustalić liczbę oraz wartość udziałów, które zostały pokryte.

Wycena aportu dokonywana jest przez wspólników w umowie spółki z o.o. Jeżeli wspólnicy zdecydowali się na podwyższenie kapitału zakładowego, a w umowie spółki z o.o. została wskazana maksymalna wysokość jego podwyższenia i termin, wówczas nie ma konieczności zmiany umowy spółki.

Wycena nie może być dokonana w sposób dowolny, ponieważ za zawyżenie wartości aportu grożą sankcje w postaci przymusowego wyrównania brakującej wartości przez wspólnika wnoszącego wkład i członka zarządu, który złożył wniosek o wpis.

Jak wycenić aport wnoszony do spółki z o.o.

Wartość aportu ustala się na podstawie jego wartości rynkowej, na chwilę zawarcia umowy spółki lub podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Wartość rynkowa oznacza kwotę, jaką można uzyskać zbywając konkretną rzecz lub prawo majątkowe. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem, lecz wiążącym się z koniecznością poniesienia kosztów, jest zlecenie wyceny aportu biegłemu rewidentowi. Jeżeli wspólnicy decydują się na wycenę we własnym zakresie, wówczas należy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne przedmiotu aportu. Na przykład przy nieruchomości należy pamiętać o regulacjach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, natomiast szacując wartość przedsiębiorstwa - o korzyściach jakie jego właściciel mógłby osiągnąć w przyszłości.

Barbara Solecka