formularz icoKontakt z ekspertem

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

KATARZYNA KARAŚ

Katarzyna Karas

KATARZYNA KARAŚ

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, prawie karnym oraz prawie pracy.

tel.:
e-mail:  k.karas@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. „Instytucja świadka koronnego jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej”. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności licznych kół naukowych oraz była wolontariuszem w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.  Przed podjęciem współpracy z kancelarią ResLegal swoje umiejętności zdobywała odbywając praktyki w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz podejmując dwuletnią współpracę z jedną z rzeszowskich kancelarii adwokackich. W 2019 r. złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką, uzyskując z testu wiedzy sumę 130 punktów – najlepszy wynik w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W kręgu jej branżowych zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.