formularz icoKontakt z ekspertem

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.
phone button
ResLegal

KATARZYNA KARAŚ

Katarzyna Karas

KATARZYNA KARAŚ

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, prawie karnym oraz prawie pracy.

tel.:
e-mail:  k.karas@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską z zakresu postępowania karnego pt. „Instytucja świadka koronnego jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej”. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności licznych kół naukowych oraz była wolontariuszem w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.  Przed podjęciem współpracy z kancelarią ResLegal swoje umiejętności zdobywała odbywając praktyki w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz podejmując dwuletnią współpracę z jedną z rzeszowskich kancelarii adwokackich. W 2019 r. złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką, uzyskując z testu wiedzy sumę 130 punktów – najlepszy wynik w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W kręgu jej branżowych zainteresowań pozostaje szeroko rozumiane prawo rodzinne, prawo karne oraz prawo pracy.